Een serie bijdragen over de liturgie en haar diverse onderdelen.
Opgetekend door ds. Susanne Freytag