15 december 2016 in het licht van de 4e Advent. 
Op weg naar kerstfeest hebben wij in Bergen op Zoom onze eerste huiskamerdienst met ds. Marlies Schulz gevierd. Het was een geslaagde middag. Ds. Marlies Schulz betrok ons allen in de overdenking, het onderwerp was Maria en Elisabeth. Het verweven van haar eigen geschiedenis en met vrouwen in het algemeen gaf een vertrouwd gevoel, ineens waren wij er allemaal bij betrokken. Na de avondmaal viering en de zegen was het napraten aan de gezellige adventstafel met een kopje koffie en wat lekkers. Er kwamen verhalen los uit het verleden, zoals de expositie van Jan Marks in Halsteren, de rijs over de Neva van Ellen Meinen ,de kunstgeschiedenis van Heike Vollewens en het roeiverleden van Marlies de Vries. Kortom het was een warm samenzijn. Omstreeks 18:00uur vertrok iedereen weer huiswaarts naar z’n eigen gezin of bestemming.

Ook aan de teksten in ‘Elk-kwartaal’ werd aandacht geschonken. Wij vinden daar een boekbespreking over ‘100 Heiligen in de Dom’ op een november is in de Domkerk te Utrecht ter gelegenheid van Allerheiligen het boek gepresenteerd. Het boek is het resultaat van een project van de werkgroep Geloofsgetuigen van het citypastoraat Domkerk. Op Allerheiligen worden de geloofsgetuigen herdacht, dat is al sinds de negentiend eeuw op 1 november. Aan het eind van de twintigste eeuw nam paus Johannes Paulus II het initiatief voor een oecumenisch project om de gedachtenis aan martelaren en geloofsgetuigen levend te houden. Naast de verhalen bevat het boek teksten van de heiligen zelf, meditatieve gebeden en suggesties voor Bijbelteksten en liederen om te overdenken; verder is er een theologische verantwoording van de rol en betekenis van het gedenken van geloofsgetuigen en aanwijzingen om het gedenken vorm te geven, thuis of in de kerk.