Informatie

De Evangelisch-Lutherse kern Eindhoven komt in de regel wekelijks samen voor de erediensten in de Dommelhoefkerk in de Dommelhoefstraat 1A in Eindhoven.
Zowel de aanvangstijden als de plaats van samenkomst wisselt af en toe, houdt u daarvoor het overzicht van de vieringen goed in de gaten. Ook staan de erediensten (in geval van afwijkingen met aanvangstijd en plaats) aangekondigd in de nieuwsbrief “Lutherroos”, die zeven maal per jaar wordt verzonden.
De eerstvolgende eredienst staat rechtsboven aan deze pagina onder “Eindhoven” vermeld.

Contact:
klik hier

Met Pinksteren is in het kader van de DoReLu samenwerking in de Dommelhoefkerk een video-overdenking gemaakt door de Remonstranten

 

In Eindhoven wordt er in de Stille Week samengewerkt met de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente. De voorgangers verzorgen in wissel de overdenking en liturgie. Deze opnames komen op YouTube te staan. De Lutheranen zorgen voor Palmzondag en Goede Vrijdag, de Remonstranten voor Witte donderdag en Pasen en de Doopsgezinden zorgen voor de Stille Zaterdag.

 

Pasen in Eindhoven: http://youtu.be/-sAYhjlS9z8
ds. Sigrid Coenradi, ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen en ds. Susanne Freytag

 

Stille Zaterdag in Eindhoven: https://youtu.be/geSaN1kIvJQ
ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen en ds. Susanne Freytag

 

Goede Vrijdag in Eindhoven: https://youtu.be/wgx3Bu4hdzw
ds. Susanne Freytag, ds. Sigrid Coenradie en ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

 

Witte Donderdag in Eindhoven: https://youtu.be/D55K-udHFFw
ds. Sigrid Coenradie, ds. Susanne Freytag en ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

 

Palmpasen: https://youtu.be/hfjagN0Q7OA
ds. Susanne Freytag en ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen