Informatie

De Evangelisch-Lutherse kern Heusden – voorheen een zelfstandige Evangelisch-Lutherse gemeente – valt nu onder de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland.

Erediensten

De plaats van samenkomst is de Evangelisch-Lutherse kerk in Heusden, Putterstraat 32, 5256 AN Heusden. Het aanvangstijdstip van de erediensten is in de regel 10:30 uur.
Er is niet iedere zondag eredienst.
Afwijkingen in de plaats en de aanvangstijd worden in de overzichten van de vieringen aangegeven.