De kerncommissie ondersteunt binnen de kern de uitvoering van de lokale vieringen en activiteiten en neemt tevens enig pastoraat waar.
De kerncommissieleden fungeren ook als lokaal aanspreekpunt voor gemeenteleden binnen de kern.

De leden van de kerncommissies worden (bij voorkeur) verkozen uit de gemeenteleden in de betreffende kern.
Ieder commissielid heeft een eigen taak.