In tijden van coronacrisis is het een teken van medeleven en solidariteit dat we als gemeente bereid zijn om niet meer bij elkaar komen.
Hierdoor vervallen de diensten en zijn wij op onszelf terug geworpen.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken zullen wij opnieuw beoordelen op welk moment de vieringen weer zullen worden hervat.

Daarom vindt u hier elke zondag een meditatie met lezingen en gebed van een van de predikanten. Deze wordt op zondagochtend ook naar de bij ons bekende e-mailadressen van heel Luthers Zuid-Nederland gestuurd.

U kunt zich op de nieuwsbrieven en de zondagsbrief abonneren.
Klik daar voor op deze link http://eepurl.com/gW4oZX 

U kunt ook een e-mail sturen naar redactie@lutherszuidnederland.nl met uw naam, uw e-mailadres en de kern (regio) waar u toe behoort.
In plaats van de kern (regio) kunt u ook uw woonplaats doorgeven.