Vanuit de Lutherse gemeente Heerlen werd er in Brunssum een “preekplaats” gerealiseerd. Dit zal in het eerste kwart van de 20e eeuw hebben plaatsgevonden.
Brunssum

Binnen de in de foto aangegeven cirkel is het (houten) gebouw van de Evangelisch-Lutherse kerk te Brunssum te zien. Deze kerk stond aan de Heugerstraat 6. Op de foto kijkt men vanaf de Prins Hendriklaan de Heugerstraat in. Dit kerkgebouw is in 1926 met steun van de Staatsmijnen gebouwd.
Daaraan voorafgaand gebruikten de Lutheranen – ook weer door bemiddeling van de Staatsmijnen – de Nederlands Hervormde kerk aan de Venweg.

Bij de kerk woonde de familie Wagener. Dhr Wagener verrichtte kostersdiensten. Na de oorlog werden die werkzaamheden door één van de dochters (Gerda) Wagener waargenomen.awagener05Vlnr: Mevr Wagener, Gerda Wagener, August Wagener, Nicht v.d. familie.

Op de achtergrond zien wij de Lutherse kerk aan de Heugerstraat 6 te Brunssum.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener

Het kerkgebouw was in 1974 buiten gebruik en is daarna gesloopt.