INVITATIE: 5 september 2021

Buitendag Luthers Zuid-Nederland

De kerncommissie van Eindhoven nodigt de hele lutherse gemeente Zuid-Nederland uit voor een gezellige buitendag op zondag 5 september 2021 in Nuenen, het van Gogh-dorp in Brabant.

Ds. Marlies Schulz die tussen 1992 en 2001 de predikant was van de lutherse gemeente Eindhoven, woont in de pastorie waar Vincent van Gogh vanaf 1883 heeft gewoond. Van Gogh trok toen in bij zijn ouders in de pastorie. Hij voelde er zich niet thuis. Het washok werd zijn atelier. Tegelijkertijd heeft hij hier zijn eerste meesterwerk geschilderd. Tijdens deze buitendag zullen we ook de pastorie, de pastorietuin en het atelier bezoeken die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn.

Maar eerst beginnen we de buitendag aan het begin van de middag, om 12:30 uur, met koffie, thee en lunch in de Protestantse kerk ‘de Regenboog’ in Nuenen. Daarna houden we onze zondagsdienst in deze kerk.

Na de kerkdienst volgt het middagprogramma met bezoek aan het museum Vincentre, een klein museum over Vincent van Gogh en zijn verblijf in Nuenen of een rondleiding door een gids van het Vincentre door het dorp Nuenen. Wie minder goed ter been is kan ook direct naar de pastorie worden gebracht.

De tuin van de pastorie in Nuenen in 1884 – Vincent van Gogh

Daarna komen we samen in de tuin van de pastorie in Nuenen. Daar is er dan gelegenheid de pastorietuin te bezoeken en het atelier waar Vincent van Gogh gewerkt heeft. Als het weer goed genoeg is zullen we daar ook genieten van koffie en thee met iets lekkers en de dag met een vesper afsluiten. Bij slecht weer keren we hiervoor terug naar de Regenbogenkerk.

Programma

12:30 uur Ontvangst: Koffie + Thee + lunch in de kerk
13:30 uur Kerkdienst in de Regenboog
14:30 uur Middagprogramma:

  1. Van Gogh rondleiding in Nuenen

    Atelier van Gogh Nuenen.

  2. Bezoek aan museum Vincentre

16:00 uur bezoek pastorietuin
Thee/koffie met lekkers in de pastorietuin of in de Regenbogenkerk
(afhankelijk van het weer)
16:45 uur Afsluiting met Vesper

Praktische zaken:
Adres Protestantse Kerk ‘de Regenboog’: Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Daar is ook voldoende parkeergelegenheid.
In verband met de inkopen voor lunch enz. graag vóór 1 september aanmelden bij:

Susanne Freytag: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of 06-4395 5283

Wanneer u nog deelnemers kunt meenemen of wanneer u vervoer nodig hebt neemt u dan contact op met uw eigen kerncommissie.
We verheugen ons op een gezellige buitendag en dat u allen aanwezig kunt zijn.

De Kerncommissie Eindhoven

PS: Wie graag bakt nodigen we uit iets lekkers mee te nemen voor bij koffie en thee.


 


Geschiedenis

De kern Eindhoven hield reeds lang elk jaar een “Buitendag” op de zondag dat Eindhoven bijna ontoegankelijk is door de jaarlijkse Marathon. Dat werd steeds georganiseerd in de basisschool aan de Benedenbeekloop in Geldrop. Nu wij met meerdere kernen zijn bleek er behoefte om deze dag gezamenlijk te doen en qua organisatie te gaan rouleren tussen de kernen.