Laatste zondag van het kerkelijk jaar:
Eeuwigheidszondag

Laten we onze visioenen koesteren

Openbaring 21:1-7 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Het gaat op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar over het laatste boek van de bijbel en over de laatste dingen. Het gaat ook om zien, horen en opschrijven.

Het begint met zien: Johannes op Patmos ziet in zijn visioen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Een nieuwe aarde dat begrijp ik wel maar een nieuwe hemel? Dat vond ik altijd wat vreemd. Maar als de nieuwe aarde er is, verandert tegelijkertijd ook de hemel. Er is dan namelijk geen verschil meer tussen hemel en aarde! Die nieuwe aarde en de nieuwe hemel, het nieuwe Jeruzalem zijn stralend en mooi als een bruid. Alles is op zijn mooist! Dat is wat Johannes ziet: Een stad mooi, blinkend, open en veilig.

Stelt u zich alles op zijn mooist voor!
Wat zijn uw beelden van de nieuwe aarde?
Wat zijn uw visioenen?
Koestert u visioenen of ziet u uzelf eerder als een realist.
We leven in een tijd, waar dromen niet echt mee lijken te tellen.
Het concrete, tastbare is wat telt.
Maar dan zien we die nieuwe wereld niet!
Open uw hart en zie! Zie Gods wereld verschijnen!

En dan begint het horen: Er klinkt een stem vanaf de troon die zegt: ‘Gods woonplaats is onder de mensen hij zal bij hen wonen.’ Bij die nieuwe aarde hoort namelijk ook dat er geen afstand meer is tussen de mensen en God. God en mens wonen in één wereld. Begrijpt u nu waarom er dan ook een nieuwe hemel is? Want hemel en aarde worden waarlijk één!
Nu pas wordt gesproken over dat wat niet meer zal zijn:
God zal de tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Alles maak ik nieuw!
Deze woorden raken een ieder van ons. Al onze tranen om mensen die we missen, om dat wat we hebben verloren, om dat wat niet mocht zijn; God zal al onze tranen uit onze ogen wissen.

Hoe kunnen we ons overgeven aan de goede beelden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wanneer we vol tranen zijn, vol leed en verdriet?
God zegt niet ‘hou op met huilen, verman je, richt je op de goede dingen enz.’ God veegt de tranen van ons aangezicht, als met een teder gebaar.

En nu het opschrijven: Er volgt een opdracht aan Johannes: schrijf het op! Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. God is het begin en het einde de alpha (A) en de omega (Ω). Dat zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. En: Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. God schenkt het leven en dat geeft hij om niet. Daar mogen we dankbaar voor zijn. God staat ook aan het begin en het einde van ons leven: Als de Levendmaker.

Johannes zag heel veel beelden, goede beelden, beelden van de ziel, beelden die ons hart verwarmen. Wanneer zulke beelden in je opkomen, wil je die dan bewaren en koesteren? Deze beelden van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kunnen ons hoop schenken en ons helpen te volharden in moeilijke tijden.

Zie, ik maak alles nieuw, zo klinkt het. En niet: het zou kunnen dat … of als jullie, jullie best doen en jullie je heel hard inspannen dan kan misschien … en er klinkt ook niet: Zie, ik zal alles nieuw maken … ooit.
Zie, ik maak alles nieuw! Daaraan kunnen we ons vastklampen. Dat heeft God gezegd en belooft.

En dan is er nog meer: Die nieuwe hemel en de oude aarde zijn nu al met elkaar verbonden. In Jezus Christus, in zijn weg zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus ging de weg vanuit de hemel naar de aarde; werd een kwetsbaar mens, een offer in de oude wereld, maar vanuit de opstanding werd die oude wereld opengebroken.

Zie, ik maak alles nieuw! Die woorden zijn al vervuld.
Je kunt dus leven in deze wereld hier en nu, als in een wereld van de opgestane, waar de dood al overwonnen is.
Zie, ik maak alles nieuw, we mogen vanuit deze belofte van God leven, wetende dat de nieuwe hemel niet ver van ons vandaan is en dat we zelfs soms een glimp ervan te zien krijgen wanneer iets moois oplicht.

Leven in déze wereld vraagt uithoudingsvermogen. We worden heen en weer geslingerd tussen verdriet en hoop, tussen klagen en loven, tussen vertwijfeling en opstanding.

Zie, God maakt alles nieuw, daarop mogen we vertrouwen en soms kunnen we het zien en ervaren dat God bij ons woont.
Waar mensen elkaar steunen, elkaar niet loslaten, elkaar bemoedigen, waar God en mensen hand in hand gaan, daar worden hemel en aarde één.

Amen


LEZING

Openbaring 21:1-7

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn


VOORBEDEN

God we danken u dat we
Deel uit maken van uw wereld
We danken u dat we door uw Zoon
Verbonden zijn met u
Sterk in ons het vertrouwen
Dat we troost vinden in u

God we bidden u voor alle gelovigen
Al de mensen die U zoeken
We bidden om uw Geest
Die door uw Woorden ons hart laat ontroeren
We bidden dat het vuur van het geloof
brandende blijft
Sterk uw gemeenschap
Hier op aarde
Schenk haar het water dat leven geeft

God we bidden u voor allen die rouwen
Om iemand die ze moeten missen
Schenk ons het vertrouwen
Dat zij die ons zijn voorgegaan
Bij u in goede handen zijn
Schenk ons de goede herinneringen
Die ons blijven voeden

God we bidden u voor onszelf
Voor de tranen en het verdriet dat we voelen
Voor het verlies dat we ervaren
We bidden om uw troost
We bidden om uw nabijheid
We bidden om uw vaderlijke handen
Die ons opvangen waar we vallen

Dat bidden wij U
door Jezus Christus,
Onze Heer.
Amen


Zegenbede

God we stellen ons leven onder uw zegen
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Zegene en behoede ons.

Amen

 


Collecte

De collecte is bestemd
voor de ondersteuning van de eigen kerk.

Uw gift kunt u overmaken naar
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.
onder vermelding:
Gift Voor het Werk van de Kerk

Vergeet de kerk niet
Heel hartelijk dank!


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Zondagsbrief- Overdenking 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag