Naam
e-mail
Functie
Tel.
Kerncommissie Eindhoven
Irene. Oosterveer-Petersen
voorzitter@lutherszuidnederland.nl
Voorzitter kerncommissie / Ouderling-kerkrentmeester
T: 040 223 0960
Rob Schaak,
r.schaak@chello.nl
Diaken
T: 040 848 1149
Dick. Eekel
redactie@lutherszuidnederland.nl
Ouderling
T: 040 253 2175
Annegret Hoyer,
ouderencontact@lutherszuidnederland.nl
Contact: Ouderen
T: 040 252 7272
Tom Tempelaar
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Ouderling
T: 040 262 3104
Kerncommissie Heusden
Herma Haaksema
herma_aa@hotmail.com
Voorzitter kerncommissie
T: 073-511 7006
Hanny de Kruijf
hannydk@planet.nl
Pastoraat, gastpredikanten
pastoraat@luthersekerkheusden.nl
Klazien Laansma lid
Ingrid Veldkamp lid
Frederik Hilwig lid
Kerncommissie Nijmegen
prof.dr. Markus Matthias
mmatthias@pthu.nl
Voorzitter kerncommissie
Annemarie van Diepen-Hovingh Diaken
Coby van Dam-Bouwens Ouderling
Helene Stafleu lid
Lilo Dankbaar afspraken pastoraat pastoraat@luthersekerknijmegen.nl
verhuur@luthersekerknijmegen.nl verhuur kerk Nijmegen
T: 06-499 321 57
Kerncommissie Zuid Limburg
Gerda Boon
gerda.boon@hotmail.com
afspraken pastoraat
pastoraat@luthersekerkheerlen.nl
Keety Mulder
keety.mulder@gmail.com
Diaken
Karin Bonfrere lid
Viola Heutger lid
Horst Oosterveer
hoosterveer@slab.nl
coördinatie
Kerncommissie Bergen op Zoom
Marlies de Vries-Dix Diaken
ds.Fia Tempelaar pastoraat@luthersbergenopzoom.nl
T. 040-262 3104