Naam
e-mail
Functie
Tel.
Kerncommissie Eindhoven
Irene. Oosterveer-Petersen
voorzitter@lutherszuidnederland.nl
Voorzitter kerncommissie / Ouderling-kerkrentmeester
T: 040 223 0960
Rob Schaak,
r.schaak@chello.nl
Diaken
T: 040 848 1149
Dick. Eekel
redactie@lutherszuidnederland.nl
Ouderling
T: 040 253 2175
Annegret Hoyer,
ouderencontact@lutherszuidnederland.nl
Contact: Ouderen
T: 040 252 7272
Tom Tempelaar
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Ouderling
T: 040 262 3104
Kerncommissie Heusden
Herma Haaksema
herma_aa@hotmail.com
Voorzitter kerncommissie
Hanny de Kruijf
hannydk@planet.nl
Pastoraat, gastpredikanten
Klazien Laansma lid
Ingrid Veldkamp lid
Frederik Hilwig lid
Kerncommissie Nijmegen
prof.dr. Markus Matthias
mmatthias@pthu.nl
Voorzitter kerncommissie
Annemarie van Diepen-Hovingh Diaken
Coby van Dam-Bouwens Ouderling
Helene Stafleu lid
Lilo Dankbaar afspraken pastoraat
Mark van Alebeek lid
luth.kerk.verhuur@gmail.com verhuur kerk Nijmegen
Kerncommissie Zuid Limburg
Gerda Boon
gerda.boon@hotmail.com
lid
Keety Mulder
keety.mulder@gmail.com
Diaken
Karin Bonfrere lid
Viola Heutger lid
Horst Oosterveer
hoosterveer@slab.nl
coördinatie
Kerncommissie Bergen op Zoom
Marlies de Vries-Dix Diaken