Buitendag, 9 oktober 2016. Nu al? Weer een jaar voorbij? Inderdaad, dus gingen wij op 9 oktober 2016 naar Geldrop. Daar werd ons welkom toegeroepen in de Basisschool aan de Nieuw Erfseweg t.o. nr 2. Ik kon weer meerijden met Els en Bert Hovingh. Zij zijn mijn ‘engelen’. Daar ben ik heel blij mee .

Als eerste mededeling hoorden wij, dat Nellie Jager een hartinfarct heeft gehad. Zij heeft een week in het ziekenhuis gelegen, maar was nu weer thuis. Nellie, wij bidden voor jouw herstel.De dienst zou om 10 uur beginnen stond in ons vorige blad. Dat tijdstip werd naar iets later verschoven. Onze Truus en Jan Dijkman, die heel trouw al jaren de keukendienst verzorgen, boden ons eerst koffie of thee aan met iets lekkers. Ook prettig voor onze gasten uit o.a. Heusden. In de dienst werden de oud-kerkenraadsleden, Vilma Lenselink, Annegret Hoyer en Dick Eekel bedankt voor hun bijdragen als ouderling met bijzondere opdracht. Volgens de nieuwe constructie zijn zij geen kerkenraadslid meer maar blijven actief en nu met functie van commissielid van de kerngemeente Eindhoven. Vilma Lenselink kon hier niet aanwezig zijn. Zij is ook gestopt als contactpersoon naar de Algemene Kerkenraad. Annegret en Dick kregen uit handen van secretaris Tom Tempelaar een grote bos bloemen. Onmiddellijk brachten zij deze terug naar een emmer met water om ze na de dag mee naar huis te nemen.

Ds. Susanne Freytag vertelde in haar preek over de ‘predikanten reis’, die zij in 2015 meemaakte naar China. Toevallig op deze dag, 9 oktober 2016 wordt in China het ‘Chongyang Festival’ gevierd. Dat is het feest voor de ouderen! Wat mooi, wij hebben veel mensen in onze gemeenten ouder dan 80 jaar.

Ds. Freytag had het kleed op de altaartafel zelf uit China meegebracht. De kleur van het kleed is rood. Rood is de kleur voor geluk en voorspoed. We vierden gezamenlijk het Heilig Avondmaal op eerbiedige wijze. Het was een mooie dienst.

Daarna een lunch met lekkere broodjes, een drankje of melk en een huisgemaakte salade door Truus Dijkman. Vervolgens nam ds. Freytag ons mee op haar reis naar China in 2015, met foto’s geprojecteerd door Jan Dijkman. In 2008 was een enorme aardbeving in Sichuan geweest met 100.000 doden. De hele stad was in puin. Deze stad is geheel herbouwd op een plek een stuk verder! Zo vertelde ds. Susanne Freytag, dat de zendelingen daar bouwen in Chinese stijl en de Chinezen bouwen in Westerse stijl! In China zijn ook Christelijke kerken. De oudste kerk staat in Yunnan. In Dali, vlakbij de grens van Myanmar is een kliniek voor verslaafdenzorg. Deze kliniek wordt bestuurd door Sister Wu en haar zoon. Met succes blijkbaar en nodig, want rond Dali heerst een behoorlijke drugshandel. Eveneens is in China de grootste Bijbeldrukkerij van de wereld! Alleen is het zo, dat de vaste oplage wordt vastgesteld door de overheid!

Dan vierden we nog even de 100-ste verjaardag van mevrouw Hannah Rooymans. Zij was thuis opgehaald door Annegret Hoyer, dus persoonlijk aanwezig en ze vond het heel leuk. Alle aanwezigen boven de 80 jaar kregen een prachtige donkerrode roos, in dank aanvaard, ook door mij. Als groep werd van de 80-plussers bijgaande foto gemaakt.
Hannah Rooymans zei laatst tegen mij: ‘Je hebt nog een hele weg te gaan’.

Naar buiten voor een kleine wandeling. Terug naar de school, waar we koffie of thee konden pakken met een stukje zelf gebakken appeltaart door Truus Dijkman. Dank voor alle verzorging en goede thuisreis. Tot ziens, het was enig!! ‘De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.’ (Mahatma Gandhi).
Sonja de Kort.