Welkom op de website
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

 

 

VERKIEZING AMBTSDRAGERS

Alle stemgerechtigde gemeenteleden zijn in januari uitgenodigd om hun stem uit te brengen in de ambtsdragersverkiezing. Er waren verkiezingen voor één diaken, één ouderling en één ouderling-kerkrentmeester.

Omdat er geen kandidaten zijn voorgedragen uit de gemeente is Keety Mulder automatisch herverkozen als diaken.
Voor de verkiezingen van ouderling en ouderling-kerkrentmeester waren twee kandidaten voorgesteld.
De gemeente mocht daarover hun stem uitbrengen.

Op 19 februari sloot de indieningstermijn van de stembiljetten en heeft een onafhankelijke stemcommissie de stemmen geteld.
De kerkenraad heeft kennis genomen van de uitkomsten en de verkozen gemeenteleden gevraagd of zij de roeping wilden aanvaarden. Beide waren hiertoe van harte bereid.

Op 1 maart is de uitslag gepubliceerd op de website en de niet-verkozen ambtsdragers zijn hier individueel over geïnformeerd. Tot 7 maart bestond de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.

Herverkozen ambtsdragers
Er zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is Tom Tempelaar herverkozen als ouderling en Irene Oosterveer als ouderling-kerkrentmeester.

Verbintenis in kerkdienst
Zowel Keety als Tom en Irene zijn in hun vorige periode bevestigd als ambtsdrager. Bij een herverkiezing vindt er geen bevestiging plaats, maar een verbintenis.
Deze gezamenlijke kerkdienst is op
23 april in de Lutherse kerk in Heerlen.
Voor deze bijzondere kerkdienst bent u allen van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad,
Wouter Voshol, waarnemend voorzitter

LEES VERDER op: Verkiezing ambtsdragers maart 2023


Lutherroos voor 5 februari – 2 april 2023

Zeven keer per jaar verschijnt ons kerkblad “Lutherroos” met alle actuele informatie over de gemeente.

Klik HIER of op het plaatje hiernaast voor de laatste editie.

Klik HIER voor een lijst van alle geplande diensten.
Klik HIER voor een lijst van de nieuwsbrieven van het laatste jaar.

Wilt U in het vervolg de papieren versie van ons kerkblad in de brievenbus ontvangen? Stuur dan een email naar:
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
vermeld hierin wel uw naam, adres, postcode en woonplaats.


Video’s Terugkijken?
van de diensten:

Terugkijken van live uitgezonden diensten vanuit de Dommelhoefkerk in Eindhoven:
https://www.youtube.com/@dommelhoefkerk/streams

Of terugkijken alle meditaties
Ga naar ons YouTube kanaal:

https://youtube.com/@lutherszuidnederland/videos


De foto’s van de buitendag 2022

Kijk maar eens hier:
http://www.lutherszuidnederland.nl/activiteiten-alles/buitendag-2022/


Luthers Zuid-Nederland was op landelijke televisie!

PETRUS IN HET LAND

KRO-NCRV: is uitgezonden op zaterdag 19 maart 2022 om 17.10 uur NPO2


Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrieven in het vervolg per e-mail ontvangen schrijf u dan in op onze mailinglijst
klik hiervoor op deze link: http://eepurl.com/gW4oZX


Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrieven in het vervolg per e-mail ontvangen schrijf u dan in op onze mailinglijst
klik hiervoor op deze link: http://eepurl.com/gW4oZX


ds. Susanne Freytag

Schroomt u niet te mailen of te bellen.


In Christus zijn we
ook in deze onzekere tijden
met elkaar verbonden,

ds. Susanne Freytag


Collecte

Vergeet ook de kerk niet!

Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland
kunt u overmaken naar:
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
onder vermelding: Gift voor het Werk van de Kerk
of: Gift voor Kerkblad Lutherroos


Luthers Zuid-Nederland

De gemeente Luthers Zuid-Nederland is in 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de vijf lutherse gemeenten Eindhoven, Nijmegen, Heusden, Zuid-Limburg en Bergen op Zoom in het Zuiden van Nederland. De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de lutherse traditie.

De activiteiten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland worden plaatselijk georganiseerd en gehouden. De voormalige gemeenten functioneren als kernen binnen de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland.
ANBI

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland beschikt over een ANBI verklaring: zie bij ANBI.