Zondag 30 januari Muziek dienst vanuit de Dommelhoefkerk; online livestream

Muziekkerkdienst in de Dommelhoefkerk in Eindhoven Gezamenlijke kerkdienst van Doopsgezinden, Remonstranten en Lutheranen in Eindhoven. voorganger: ds. Susanne Freytag organist: Fred Vonk lectoren: Dick Eekel, Lia Vos-Welsing en Irene Oosterveer