ZOU IK NIET VAN HARTE ZINGEN

Dienst opgenomen in de Lutherse kerk in Heusden 10 mei 2020, Zondag Cantate.

Fijn dat we op deze manier
weer met elkaar verbonden zijn.
Mist u het zingen?
De kerkdiensten zijn een van de weinige plekken waar mensen nog zingen.
Deze zondag, cantate = ‘zing’, is vernoemd naar het beginwoord van de psalm 98 waarvan we de eerste verzen lezen.

Overdenking

Psalm 98: 1, 4-8

Ik moet zeggen, ik mis het zingen in de kerk.
Mist u het ook?
En ik miste ook de muziek, het orgelspel …
Toen we in maart met deze video-berichten zijn begonnen zat er nog geen muziek bij, alleen het gesproken woord. Dat opgenomen gesproken woord was al levendiger dan de dode letter van een tekst per e-mail. Toch miste er iets.
We lieten vervolgens aan het begin en aan het einde van de video wat passende muziek klinken. Die muziek brengt ons in de sfeer van waar het in het geloof om gaat.

En dan klinkt er vandaag de oproep: cantate, zing!
Maar nu we de kerk via een computerscherm, tablet of smartphone beleven wordt dat bijzonder lastig, dat samen zingen. Ik zag mezelf niet zo maar meezingen met een lied thuis op een beeldscherm. Dat voelt toch een beetje ongemakkelijk.
Je hoort alleen jezelf zingen. Wij zijn het ook bijna verleerd om thuis te zingen.

En dan klinkt er de oproep: cantate, zing!
De liederen roepen ons op: zing! De laatste twee zondagen hebben we opnames in de kerkgebouwen gemaakt waarbij de organist weer het orgel bespeelde. Het is dan mooi wanneer dan ook weer de troostende melodieën van bekende kerkliederen klinken. Bij het luisteren kunt u dan meelezen met de tekst van het couplet. Ik merkte hoe me zo een lied dan toch te pakken kreeg. Ik ging opeens mee neuriën met de melodie, zo bij de computer.

Zing! Wordt dat nog wat met het zingen? Het samen zingen is namelijk besmettelijk in positieve en negatieve zin. Besmettelijk in positieve zin omdat de één de ander kan meenemen bij het zingen.
Maar helaas wordt er op dit moment over gesproken of het samen zingen niet ook extra besmettelijk is en hierdoor bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus.
Het is nog niet duidelijk maar het kan zijn dat we straks onze kerkdiensten eerst zonder zingen moeten gaan houden – maar dat weten we nog niet.

En dan hoorden en lazen we net het eerste couplet van het lied van Paul Gerhardt dat begint met de oproep
‘Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.’ (lied 903/ gezang 426)

In die twee regels gebeurt er van alles. Het is een oproep aan jezelf ‘zou ik niet van harte zingen’ en plaatst je vervolgens in één adem voor ‘Hem, God, die je verblijdt’. En wanneer je vervolgens om je heen kijkt dan zie je niets anders dan Gods genegenheid, dat wil zeggen zijn liefde. We worden in Gods wereld geplaatst.
Dit lied wil ons optillen uit de tijd en verbindt ons met God en de eeuwigheid. Dat gebeurt dan ook heel duidelijk in het refrein, de laatste twee regels ‘Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid’. We worden in de melodie, van Johannes Schop opgetild uit de aardse tonen naar de hoogste klanken van de hemelse sferen.
De hemelse muziek verbindt tijd en eeuwigheid. U kent deze melodie misschien van een ander bekend kerklied ‘Alle roem is uitgesloten’ (gezang 451).

Paul Gerhardt’s liederen zijn doortrokken van geloofsvertrouwen. Dat is zeker geen naïef geloofsvertrouwen als je weet dat vier van zijn vijf kinderen in hun jeugd overleden en ook zijn vrouw jong overleed. Hij had geen zorgenvrij leven.

Straks luisteren we en lezen of zingen we het vijfde couplet. Dit couplet is nieuw opgenomen in het liedboek. Het stond niet in het vorige liedboek. Nu zijn er zes van de oorspronkelijk twaalf coupletten opgenomen.

‘Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
En zo slaap ik rustig in,
Dat ik elke nieuwe morgen
Opgewekt mijn werk begin.’

We mogen al onze zorgen bij God neerleggen. God komt ons in Christus nabij. God wil ons zo bevrijden van onze angst. Dat is misschien iets ook voor ons in deze tijd dat we onze zorgen bij God kunnen neerleggen zodat we rustig kunnen slapen en daardoor op de nieuwe morgen opgewekt ons werk kunnen doen.
Dit lied wil ons in tekst en melodie, in het zingen en met de muziek rust en vreugde schenken zodat we van harte kunnen zingen.
Amen


Lezing

Psalm 98:1 en 4 tot 8

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen.


Zing een nieuw lied

Psalm 98:1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.


Gebed

Goede God, Vader,
zoals een goede moeder zorgt voor haar kinderen zorgt Gij voor uw schepping,
Wij willen U blijmoedig bidden

Voor allen
die leven in nauwe verbondenheid met Christus, dat zij in Hem mogen zijn, en Hij in hen is; dat hun liefde voor U en voor hun naaste mag getuigen van oprecht en diep geloof dat vrucht zal dragen…

Voor allen
die zich inzetten voor de eenheid van de kerken; dat het gezang in verschillende kerken mag klinken met verschillende tonen maar ook als een eensluidende hymne, dat er sprake is van openheid en wederzijds respect naar elkaar,

Voor mensen
die vervolgd worden omwille van hun geloof, voor ieder die lijdt onder oorlog en verdeeldheid;
dat U hun de kracht geeft om staande te blijven,
dat er mensen zijn die zich over hen ontfermen…

Voor allen
die ziek zijn of leven met ernstige beperkingen; dat zij mogen ervaren hoe U hun nabij bent,
dat zij mensen om zich heen hebben
die voor hen zorgen…

Vandaag in het bijzonder
voor alle moeders en grootmoeders, voor alle vrouwen, die met warmte moederlijke liefde willen uitstralen naar mensen om hen heen.

Algoede God,
in het vertrouwen dat Gij goed voor ons zorgt,
durven wij U te vragen onze gebeden te verhoren.
Zegen onze gemeenschap, laat haar groeien en vrucht dragen.

Dat vragen we in de kracht van de Geest
door Christus, onze Heer.

Amen.


Collecte

De collecte van de week 10 mei – 17 mei is bestemd voor de voedselbanken in de kernen. Zij hebben het in deze periode moeilijk om iedereen van dagelijks eten te voorzien. Zij hebben uw steun hard nodig.
Daarvoor bij voorbaat dank!

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via IDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar NL43 RABO 0373 7412 51 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.