Blijf in mij
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken

Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof.

Hoe blijf je verbonden met dat wat je voedt?
Hoe blijf je verbonden met dat wat je kracht geeft om te groeien?
Hoe blijf je verbonden met de bron waaruit je vrucht draagt in je leven.
Daar heeft Jezus het over.


Psalm 98: 1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.


Evangelielezing

Jezus noemt zich een wijnstok.
Met dit beeld spreekt Jezus over het geheim hoe God en Jezus met ons leven verbonden zijn.
Daar hoort ook het snoeien bij.

Johannes 15: 1-8

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen.
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.


Overdenking

Benjamin Franklin heeft ooit gezegd, dat wij twee belangrijke momenten hebben in ons leven. Het moment dat wij geboren zijn en het moment, dat we erachter komen, waarom we geboren zijn.
Waarom zijn wij geboren? Of in meer kerkelijke taal: Waartoe zijn wij hier op aarde? Jezus heeft vandaag in ons Evangelie hier een duidelijk antwoord op gegeven. Wij zijn hier om vruchten voort te brengen.

Hij neemt daarvoor het beeld van een wijnrank en een wijnstok. Je kunt nog zo actief bezig zijn met een wijnrank, maar toch verdort hij, als hij de verbinding met de wijnstok kwijt is. En dat is heel jammer. Jammer voor de druiven maar ook jammer voor de rozijnen, ook jammer voor de schaduw die een wijnrank kan bieden als het te heet wordt en jammer van de wijnbladeren, die je kunt gebruiken om vlees en kruiden in te wikkelen.

De wijnstok is heel belangrijk voor de plant. Diep uit de grond haalt de wijnstok het vocht voor de druiven, de mineralen, die voor de smaak zorgen. En daar is de wijnstok heel goed in, in dat pompen van het leven brengende sap diep uit de grond.
Jezus waarschuwt zijn discipelen, dat zij ook de verbinding met de wijnstok kwijt kunnen raken of misschien al kwijt geraakt zijn! Als je je verbinding met Hem kwijt raakt dan verdor je in je geloof. Een voorbeeld hiervan is gemakkelijk te geven.

In Istanbul stond een geweldig mooie en grote kerk. De Hagia Sofia. Deze kerk werd na de bezetting door het Osmaanse (Turkse) rijk een moskee. Eeuwenlang is het een moskee gebleven en tijdens de Turkse leider Atatürk werd het een museum en niet al te lange tijd geleden is het weer onder de huidige Turkse leiding een moskee geworden. Dit gebouw was ooit de grootste kerk in Europa. Daarmee werd als het ware “bewezen” hoe machtig het Christendom was.

Nu dit gebouw wegviel als kerk moest er een nieuwe geweldige kerk gebouwd worden. Nu niet meer in Constantinopel maar in Rome dat na de val van Constantinopel de belangrijkste stad van het Christelijke westen was geworden. Die nieuw te bouwen kerk moest gebouwd boven het graf van Sint Pieter, (= Petrus, de eerste bisschop van Rome en gezien als de belangrijkste van de apostelen na de kruisiging van Jezus.) Dit gebouw zou een kostbaar werk worden en daar moest van overal geld voor binnen gehaald worden. Het motief om deze kerk te bouwen was dus ook om te bewijzen, hoe groots en belangrijk het Rooms-Katholieke geloof in deze wereld was. Om het geld voor de bouw binnen te halen werden aflaten verkocht. En, jawel, hier zijn we bij Luther aangekomen: Hij zag, in navolging van het Evangelie van vandaag niet de krachtsinspanning om die kerk te bouwen, maar het geloof in Jezus als het belangrijkste, waar het om gaat.

Door alle eeuwen heen horen wij, dat wij van alles moeten doen om de kerk te redden van haar ondergang. De grootste kerk bouwen, activiteiten ontplooien, bepaalde etensvoorschriften volhouden, verzin er nog maar een paar. Maar Jezus zegt dat wij ons alleen maar aan Hem hoeven vast te houden. En dan komen de vruchten vanzelf. Je hoeft niet actie te voeren, om Gods vruchten, Zijn wijnbladeren of de druiven en de wijn te genieten.

De vraag blijft staan, hoe doen wij dat, aan hem vasthouden? 5 x per dag bidden? Allerlei regels volgen of kerken bouwen? Nee, wij ontmoeten Hem in Zijn Woord en in Zijn schepping en blijven met Hem verbonden in de liefde. Niet alleen in de Liefde voor Hem, maar ook naar elkaar. Daarin kun je herkennen of je te maken hebt met een wijnrank van de wijngaard van de Heer, als er liefde heerst naar elkaar en naar de Heer.
Amen.


Lied 654: 1

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.


Gebed

Genadige God,
U schenkt ons levenskracht
U schenkt ons kracht om te groeien
U voedt ons met uw liefde
We bidden dat dit vrucht mag dragen

Trouwe God
We bidden voor allen die de verbondenheid met U zoeken
We bidden u voor allen die zich verdort voelen
We bidden voor allen die vergeten vrucht te dragen
Geef dat we verbonden blijven met U
En vrucht dragen aan uw wijnstok

Barmhartige God
We bidden dat in ons spreken en doen
De vruchten van het geloof zichtbaar en ervaarbaar worden
We bidden om uw leiding en voeding
Op de weg door het leven
We bidden dat het geloof in ons niet verdort

Liefhebbende God
We bevelen in uw aandacht
De mensen die zich hebben losgemaakt van U God
Dat zij worden opgenomen in de stroom van uw liefde
We bidden om een kerk
Die verbonden is met haar wijnstok, uw Zoon
Die vandaaruit leeft en groeit
Want U God bent bron van liefde en zegen
Van rechtvaardigheid en vrede
Amen


Zegenbede

Gods liefde strome door ons
Gods warmte schenke ons vreugde
Gods snoeien geve ons leiding
Gods regen voede ons zijn
Door zijn Zoon ontvangen we Gods liefde

God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Zegene en behoede ons
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden als pdf via deze link:

Zondagsbrief-Overdenking 2 mei 2021 – Cantate

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon