VIDEO-KERST dienst 2021

 

In verband met de lock-down heeft de kerkenraad moeten besluiten dat er tot en met 14 januari 2021 geen diensten in onze kerkgebouwen worden gehouden.
Dus ook de andere activiteiten zoals die in de Lutherroos zijn aangekondigd
vinden helaas geen doorgang.

Deze kerkdienst hebben we 23 december opgenomen in de Dommelhoefkerk met drie zangers, een organist en techniek door Martin de Groot.

Voorgangers zijn dominee Susanne Freytag predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland en dominee Willem Boon en dominee Bernadette van Litsenburg beide emeritus predikanten en voorheen predikanten van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland.
Organist Han van Weeren.

Het advies is immers ‘Blijf zo veel mogelijk thuis!’.
Dan past het niet om u op te roepen om naar de kerk te komen.

Gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
ds. Susanne Freytag