Introductie

In de zomer 2020 in de maanden juli en augustus wordt elke zondag een videoviering gepubliceerd.
Deze zomer-serie is een serie in negen delen over het Bijbelboek Ruth.
De Bijbel is een verzameling van Bijbelboeken, het kleine Bijbelboek Ruth is daar één van.
Het geldt als één van de mooiste Bijbelverhalen.
We lezen het boek Ruth van begin tot eind in negen delen.
Het is een verhaal over gewone mensenlevens en tegelijkertijd een geloofsverhaal.
De vieringen bestaan uit lezing uit de Bijbel, een overdenking, gebed, zegen, liederen en orgelspel.