16 augustus – Het Boek Ruth deel 7

Hoopvol wachten

Overdenking

Of Noömi de hele nacht geen oog dicht heeft gedaan of dat ze meteen wakker schoot toen Ruth bij het ochtendgloren thuiskwam weten we niet.
Noömi kan haar nieuwsgierigheid niet verbergen. Ze vraagt letterlijk ‘wie ben je?’. Dat wil zeggen hoe is het met je, hoe is het je vergaan? Of vraagt ze eigenlijk ben je Ruth mijn schoondochter of ben je nu ook van Boaz?

Ruth verteld vervolgens hoe Boaz erop heeft gereageerd dat Ruth bij hem kwam liggen en hem midden in de nacht heeft gevraagd of hij voor hun als losser wil optreden. Hij heeft ‘ja’ gezegd op dit voorstel, op dit plan. Er is alleen één probleem er is nog een ander verwant die dichter bij Noömi staat en dus meer rechten heeft om in de naam van Elimelech diens land terug te kopen. Hij zal de zaak regelen.

Voor zonsopgang gaat Ruth weer weg voordat iemand haar kan zien. Maar Boaz laat haar niet met lege handen thuiskomen. Hij vraagt haar om haar omslagdoek te openen en doet er zes maten gerst erin.

Zo komt Ruth zwaar bepakt met zes maten gerst in de vroege ochtend thuis.
U herinnerd het zich misschien nog. De eerste keer dat Noömi en Ruth de stadspoorten van Betlehem binnenkwamen. Toen klaagde ze dat ze met lege handen thuiskwam. Kort daarna keert Ruth in de na een hele dag zwaar werken met één efa gerst van het veld terug in de stad. Nu ontvangt ze ’s ochtends vroeg nog voor het ochtendgloren zo maar zes maten gerst die van het veld naar haar huis brengt.
Het is een opgaande lijn. De lege handen raken steeds meer gevuld. “Je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen” heeft Boaz gezegd. Het graan is voedsel maar ook beeld voor de zegen, het goede dat God gaandeweg schenkt.

Maar dat is allemaal nog niet zeker. Het is niet zeker of het plan van de vrouwen gaat werken. Boaz heeft ‘ja’ gezegd maar er is nog een ander verwant.

Noömi begrijpt de spanning van Ruth. Zij zegt tegen haar “Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’

Noömi probeert Ruth gerust te stellen. Blijkbaar heeft ze meer vertrouwen op een goede afloop dan Ruth. Deze opmerking is overigens de laatste keer dat Noömi iets zegt in dit verhaal. Blijf hier rustig wachten.

Dat is misschien een van de moeilijkste dingen wanneer je iets gedaan hebt, je best gedaan hebt en dan alleen maar kunt afwachten. Je gaat goed voorbereid solliciteren en dan maar afwachten. Je hebt een werkstuk, een artikel geschreven en dan maar afwachten hoe het beoordeeld wordt. Je hebt een project met alle aandacht voorbereid en dan maar afwachten of het gaat zoals bedacht …
Je hebt je best gedaan, je hebt gedaan wat je kon en dan ligt je lot in de handen van anderen.

Dat is overigens ook een kenmerkend aspect van een geloofshouding dat je je realiseert dat je het leven niet in eigen hand hebt. Dat je zelf hier en daar iets kunt doen maar dat je een honderdvoud of duizendvoud aan goeds zo maar ontvangt. Zoals Ruth de zes maten gerst zo maar in haar schort krijgt gestort.

Net zoals het voor Ruth moeilijk is dat ze nu alleen maar kan afwachten, zo is het voor ons ook vaak moeilijke om stil te staan en te wachten wat het leven voor ons in petto heeft.
Blijf hier, wordt stil, leun achterover en kijk met een open houding wat op je afkomt, wat op je pad komt. Dat zou best eens van God afkomstig kunnen zijn.

Amen.


Introductie Bijbellezing

Thuisgekomen bij Noömi verteld Ruth die ochtend opgewonden alles wat ze die nacht heeft meegemaakt. Spannend is het allemaal …


Lezing

Ruth 3:16-18

Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”’ Daarop zei Noömi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’


Liederen

Lied 272:1

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Lied 916:1

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.


Voorbeden

God, u vindt vreugde in het bestaan van al wat leeft.
Help ons dan wanneer wij tot u komen en bidden:
• voor leiders en wijzen van kerk en wereld,
voor hen die de samenleving vorm geven;
schenk hun een geest van rechtvaardigheid,
laat hen uitblinken in goede werken…
• voor mensen die ziek zijn, naar lichaam of geest,
voor hen die het leven niet aandurven;
geef hun levenskracht en perspectief,
neem hen bij de hand en doe hen opstaan…
• voor ouders, hun kinderen en kleinkinderen,
voor hen die ongewenst alleen leven;
laat hen delen in uw overvloedige liefde,
sterk hen in hun inzet voor de gemeenschap…
• voor allen die zorgen hebben en verdriet,
voor hen die een dierbare moeten missen;
red hen van duistere krachten en gedachten,
laat hen opnieuw het volle leven vinden…
God van leven, U zegt ons dat we niet bang hoeven te zijn,
U spoort ons aan te blijven geloven.
Verhoor ons gebed, zo vragen wij U,
door Christus, onze Redder en Heer.
Amen.


Zegen

Laat de zon u zegenen
met haar milde stralen,
zij moge u helen,
licht zijn op uw wegen,
uw hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan uw horizon
Amen.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Ruth deel 7 – Overdenking 16 augustus 2020 – 10e na Trinitatis

De link naar deze video op YouTube:
https://youtu.be/PlentR29gF8

De Lutherse gemeente Zuid-Nederland heeft een eigen YouTube-kanaal
waar u veel meer overdenkingen kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw


Collecte

De collecte van deze week is bestemd voor de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De collecte gaat nu digitaal op een betaalpagina via iDEAL.
Die kunt u bereiken door de QR-code te scannen met uw smartphone of via deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

Maar u uw gift ook overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon