Eerste maal aanmelden nieuwe gegevens.
Het e-mail adres is de toegangscode.
Aanpassen bekende gegevens.
Oproepen en Wijzigen ledengegevens.
Verwijderen bekende gegevens.
Verwijderen ledengegevens.
Beëindigen beheer.
Beëindigen beheer ledengegevens.